Kad smulkusis verslas būtų girdimas ir matomas

Plungės smulkiojo verslo asociacija savo veiklą pradėjo prieš pustrečių metų. Prasidėjusi nuo draugiškų kelių kolegų pokalbių šiandien ši organizacija vienija 21 narį ir yra atvira visiems Plungės krašto verslininkams, norintiems tapti jos dalimi. Bendradarbiavimas ir bendravimas, įvairūs mokymai ir seminarai – galimybės, atsiveriančios dalyvaujantiesiems asociacijos veikloje.
Nuo liepos pradžios Plungės smulkiojo verslo asociacijoje ėmė dirbti vykdančioji direktorė Aurelija Gedmintaitė. Jauna ir energinga moteris tikisi pateisinti organizacijos lūkesčius – tapti tiltu tarp smulkiųjų verslininkų ir Plungės rajono savivaldybės. Būtent pastaroji prisidėjo prie šio etato steigimo ir kartu su asociacija viliasi tokiu būdu tiek pradedantiesiems, tiek jau versle esantiems žmonėms pagelbėti ieškant atsakymų į iškylančius klausimus. O juk iššūkių verslo srityje netrūksta.
„Kviečiame mūsų asociacijos narius ir kitus Plungės verslininkus drąsiai kreiptis ir gauti atsakymus, susijusius su verslu, – kolegas ragina Plungės smulkiojo verslo asociacijos pirmininkas Tomas Balsys. – Plungės smulkiojo verslo asociacija, padedama Plungės rajono savivaldybės, įsteigė vykdančiojo direktoriaus darbo vietą. Aurelija nuo šiol dirbs su smulkiuoju verslu, teiks konsultacijas, rengs įvairias ataskaitas. Galbūt žmonėms užsukti į Verslo centrą, įsikūrusį Pramonės pr. 4B, kur ir yra asociacijos būstinė, bus paprasčiau, nei išdrįsti kreiptis į Savivaldybę. Mes padėsime susisiekti su reikiamais specialistais, gal taip pavyks greičiau išspręsti rūpimus klausimus.“
Beje, toks asociacijos ir Savivaldybės bendradarbiavimo modelis, kai Savivaldybės biudžeto lėšomis įsteigiamas direktoriaus etatas, analogų kaimyniniuose rajonuose neturi.
Kaip pasakojo A. Gedmintaitė, artimiausiuose Plungės smulkiojo verslo asociacijos planuose yra plėsti bendradarbiavimą su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Telšių verslo inkubatoriumi. Tikimasi, jog pavyks užmegzti ryšį ir su Rietavo vietos veiklos grupe. Aišku, su vietos verslo organizacijomis taip pat glaudžiai bendradarbiaujama, palaikomas ryšys su Užimtumo tarnyba. Bendradarbiavimo su pastarąja pavyzdys – stažuotojos Lauros Gabalytės įsitraukimas į asociacijos veiklą.
Būti Plungės smulkiojo verslo asociacijos nariu, T. Balsio įsitikinimu, verta vien dėl to, kad tai suteiks daugiau galimybių būti matomam, leis pagilinti žinias, išgirsti daugiau verslui aktualios informacijos. Organizacijos pagrindinis tikslas – padėti smulkiesiems verslininkams būti išgirstiems, atstovauti jų interesams valdžios sluoksniuose.
Pirmininkas pritaria asociacijos valdybos nario Tomo Mašeckio nuomonei, jog priklausyti Smulkiojo verslo asociacijai yra naudinga tuo, kad jos nariai stengiasi palaikyti vienas kitą. „Esant reikalui paslaugas perkame vieni iš kitų, dalijamės patarimais, patirtimi“, – pažymėjo T. Mašeckis.
Netrukus apie Plungės smulkiuosius verslininkus bus galima gauti labai konkrečią informaciją, kuri, kaip tikimasi, prisidės plėtojant vietos verslus – vykdančiosios direktorės iniciatyva bus išleistas katalogas.
„Kad ir kaip banaliai skambėtų, tačiau, norint ką nors gauti, reikia ir duoti, todėl mūsų asociacija stengiasi prisidėti ir palaikyti įvairias jaunimo iniciatyvas, paramos akcijas. Kalėdiniu laikotarpiu patys rengėme labdaros vakarą, per kurį surinktos lėšos buvo skirtos vaikų globos agentūrai „Cyrulis“ ir visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, – kalbėjo T. Mašečkis.
Pašnekovai pabrėžė, kad smulkusis ir vidutinis verslas, kaip bebūtų, yra vienas iš pagrindinių vietos ekonomikos augimo veiksnių, todėl jo palaikymas ir plėtra, ypač iš vietos valdžios pusės, labai svarbu.
Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė:
– Plungės rajono savivaldybė siekia skatinti ir remti verslo kūrimąsi ir plėtimąsi. Atsižvelgus į tai, kad Plungėje nėra verslo informacijos centro ir neturime asmens, konsultuojančio verslo klausimais, gimė bendra idėja su Plungės smulkiojo verslo asociacija įsteigti naują darbo vietą, kad būtų teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams ir, žinoma, būtų padedama kurtis naujiems verslo subjektams.
Taip pat labai aktualu, kad šis specialistas telktų ir skatintų bendradarbiavimą tarp mažųjų rajono įmonių, skatintų dalijimąsi patirtimi, patarimais, gerąja praktika, organizuotų bendrus renginius, mokymus ir pan.
Savivaldybės struktūriniai padaliniai, rengdami įvairaus lygmens planus, neretai nori išgirsti ne tik stambiųjų pramonininkų, bet ir smulkiųjų rajono verslininkų poziciją. Kadangi rajone yra daug smulkiųjų verslininkų, techniškai sudėtinga gauti aprobuotą nuomonę iš daugiau nei 500 adresatų. Todėl manome, kad ši nauja pareigybė padės ne tik kokybiškai skleisti verslui aktualią informaciją, bet ir susigrąžinti iš dalies apibendrintą nuomonę aktualiais klausimais.