Apie mus

APIE PLUNGĖS SMULKIOJO VERSLO ASOCIACIJĄ

Tikslas – rūpintis smulkiuoju verslu, puoselėti verslo bendruomenės gerovę, siekti, kad Plungės rajono savivaldybėje būtų sudarytos kuo palankesnės įvairiapusės sąlygos ir pozityvi aplinka verslui vystyti ir plėtoti.

Asociacija veikia nuo 2018 m. sausio 23 d. Šiuo metu suvienyta 23 įmonių, kurios atstovauja įvairias verslo sritis.

Tai pelno nesiekianti organizacija. Iš esmės koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Veikla:

  • Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant visiems nariams bendras ir aktualias verslo problemas;
  •  Sudaryti sąlygas glaudesniam narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su apskrities bei rajono valdymo struktūromis;
  • Dalyvauti rajono ūkio ir infrastruktūros vystymo projektuose ir programose;
  • Ruošti pastabas ir pasiūlymus rajono savivaldybės sprendimų projektams, kuriose susiję su verslo aplinka ir jos vystymu;
  • Organizuojami seminarai, mokymai gerinti verslą;
  •  Verslininkų interesų atstovavimas;
  • Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas;
  • Bendradarbiavimas su rajono Savivaldybe;
  • Teikiama informacija apie naujausius teisės aktus.

PSVA TARYBA

Asociacijos taryba renkama dviems metams.

Šuo metu PSVA atstovauja išrinkta taryba 2022 – 2023 metų laikotarpiui.