Plungės smulkiojo verslo asociacijos tyrimas: apie Covid-19 pandemija Plungės rajone, kokia padaryta įtaka

Apklausoje didžioji dalis dalyvavusių buvo smulkaus verslo atstovai ( labai mažos įmonės 76,6 proc. ir mažos įmonės 18,8 proc.) iš paslaugų, pramonės bei prekybos sričių. Iš tyrimo galima daryti išvada, kad Plungės rajono verslininkams Vyriausybės paramos verslui įgyvendinimo mechanizmas nėra pakankamas, o informacijos apie Valstybės numatytas paramos priemones per mažai. Plungės smulkiojo verslo asociacijos ( PSVA ) atliktas tyrimas, kuris taip pat atskleidė, jog daugiau nei pusė apklaustųjų kreipėsi dėl Valstybės paramos.

Mėnesį trunkančios apklausoje iš viso buvo gauta 80 įmonių atsakymai į klausimus, kaip Plungės verslininkai vertina Lietuvos valstybės numatytą paramos verslui, kokį numato krizės paveikto verslo atsigavimo laikotarpį, bendrojo vidaus produkto (BVP) kritimą. Taip pat – kokias verslo sritis įžvelgia kaip nukentėsiančias labiausiai bei kokias bendras investicijas ir  pajamas planuoja 2021 metams.

Verslas nėra patenkintas dabartine situacija, kadangi net daugiau nei puse 73,8 proc. apklausoje dalyvavusiųjų pažymėjo manantys, jog paramos verslui mechanizmas nepakankamas, o 26,3 proc.-  jog numatyta parama yra pakankama priemonė pagalba verslui.

Daugiau, negu pusė apklaustųjų patvirtino, jog jiems nepakanka informacijos apie valstybės numatytas paramos verslui priemones, vadinasi informavimo mechanizmas veikia neitin tinkamai –  daugumos įmonių nepasiekia informacija, kokios tos priemonės, ką konkrečiai reikia daryti, kad parama būtų gauta kuo greičiau.

Plungės rajono mieste 33,8 proc. PSVA apklausos respondentų nuomone, krizė labiausiai palies maitinimo paslaugų sritį, 26,3 proc. kaip labiausiai nukentėsiančius mato paslaugų sritį, 16,3 proc. didelę grėsmę įžvelgia prekybos. 11,3 proc. prie krizės labiausiai paliestų sričių priskiria turismo sritį. Net 48,8 procentai PSVA apklaustų įmonių nurodė, jog dėl krizės atsisakė papildomų investicijų, o 37,5 proc. neplanuoja kurti, teikti naujų paslaugų  ar gaminių 2021 metais, o 38,8 proc. dar nežino, tai galime daryti prielaidą, kad gali būti, kad verslas bus pasiryžęs kurti, teikti naujas paslaugas ar gaminius ateinančiais 2021 metais.

Iš visų dalyvavusių tyrime, 35 proc. teigė, jog bendras vidaus šalies produktas šiais metais smuks nuo 5 iki 10 proc. Tuo tarpu kiti apklaustieji laikėsi kiek pesimistiškesnės nuomonės, jog smukimas gali siekti nei 20 proc.

“Neplanuotai, bet sutapo kad PSVA vykdančios direktorės Aurelijos Gedmintaitės atliktos apklausos rezultatus  skelbiame prasidėjus antram giežtam karantinui, kai verslai vėl uždaromi, liūdna, kad pagrinde uždaromi smulkieji verslai, o didieji rinkos žaidėjai toliau dirba.

Esu atsakingas žmogus ir atsakingai žiūriu į pandemijos rimtuma ir jos valdyma, bet kyla retorinis klausimas ar tikrai turgavietėse ar mažose parduotuvėse kuriose nera srautu ir yra tie pagrindiniai židiniai?

Noriu pasidžiaugti ir pagirti Aurelijos idėja. Dabar gavus rezultatus galima pajusti, kokiomis nuotaikomis gyvena ne tik mūsų asociacijos nariai, bet ir kiti Plungės rajono verslininkai, žinome, mes kaip asociacija galime padėti kitiems verslininkams, dar daugiau dalintis informacija apie Valstybes paramos mechanizmą, informacijos atrodo mūsų asociacijos socialiniame puslapyje nestokoja, bet matomai nepasiekia visos auditorijos, mes kaip PSVA nariai skatiname bendradarbiavimą tarp savų narių, naudojamės vienų kitų paslaugomis, reklamuojam vienas kitą iš lūpų į lūpas. Taip pat noriu gauta proga pakviesti kitas įmones prisijungti prie mūsų asociacijos ir kurti bendryste kartu”, –  teigia PSVA pirmininkas Tomas Balsys.