PSVA narių apsilankymas TAVA tarybos posėdyje

2022m. kovo 21 d. Plungės smulkiojo verslo asociacijos nariai ( UAB „Austolina“ – Tomas Mašeckis, MB „Sveikatingumo paslaugos“  Tomas Ramanauskas, UAB „Regila“ – Ričardas Jocys ir UAB „Sibrusta“ Julius Simanauskas) svečiavosi Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) tarybos posėdyje, kuris vyko Tauragės krašto muziejaus patalpose.  Susitikimo tikslas buvo susipažinti su TAVA veikla, užmegzti ryšius, pasidalinti gerąja patirtimi bei aktualiausiais rūpesčiais versluose. Posėdyje dalyvavę PSVA nariai turėjo progą trumpai papasakoti apie jų atstovaujamas įmones. Tauragės apskrities verslininkų asociacijos ir Plungės smulkiojo verslo asociacijos pirmininkai Marius Jucikas ir Tomas Mašeckis pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp Asociacijų.

Tauragės apskrities verslininkų asociacija (TAVA) – įsteigta 1999 m. gegužės 24 d., kurią įsteigė 24 įmonių vadovai. Šiuo metu Tauragės apskrities verslininkų asociacijoje yra 91 narys.

Pagrindinės Asociacijos veiklos kryptys:

  • Ginti verslo interesus (reaguoti ir teikti pastabas jeigu respublikinė ar vietinė valdžia nevykdo pagrindinių savo funkcijų verslo atžvilgiu; sudaryti palankias ir vienodas sąlygas verslui kurtis ir jį plėtoti; siekti, kad įmonės nebūtų tikrinamos pagal anoniminius skundus, kurie gali būti užsakyti, patikrinimai negali vykti pagal dvigubus standartus);
  • Teikti TAVA nariams naudingą informaciją (apie konkursus, seminarus, verslo misijas, investuotojų pageidavimus, įstatymų pakeitimus svarbius verslui ir pan.);
  • Nemokamai reklamuoti TAVA narių siūlomas paslaugas, prekes (TAVA tinklalapyje, verslo misijose), skatinti TAVA narių tarpusavio bendradarbiavimą;
  • Organizuoti konkursus ir derybas, siekiant atrinkti pigiausius paslaugų tiekėjus ir juos rekomenduoti TAVA įmonėms (mobilusis ryšys, kuras, internetas, reklama, draudimai, auditai, apmokymai ir t. t.);
  • Bendrauti su kitų rajonų verslininkų organizacijomis;
  • Bendrauti su socialiniais partneriais (Tauragės teritorine darbo birža, Kauno kolegijos Tauragės skyriumi, Tauragės profesinio rengimo centru, Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centru, Tauragės rajono savivaldybe, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo taryba (LSVV), Regioninės plėtros taryba, Tauragės AVMI, Valstybinės darbo inspekcijos Tauragės skyriumi, SODRA – Šilalės, Tauragės skyriais, Tauragės rajono Vietos ir Miesto Vietos veiklos grupėmis);
  • Bendradarbiauti su PPAR, VšĮ „Investuok Lietuvoje“; VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbystės centru „Spiečius“, Ukrainos Ternopilio visuomenės oragnizacija „Unija“; STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centru);
  • Bendradarbiauti su aplinkinių rajonų valdžia investicijų paieškos ir pritraukimo, turizmo plėtros, efektyvaus ES lėšų panaudojimo ir kt. klausimais.

Daugiau apie Tauragės apskrities verslininkų asociaciją (TAVA): Tauragės apskrities verslininkų asociacija – TAVA